GALWANA2
ZAKŁAD GALWANIZACYJNY “GALWANA” S.C MARZANNA I
ADAM DOMIŃSCY
GALWANA2
ZAKŁAD GALWANIZACYJNY “GALWANA” S.C MARZANNA I
ADAM DOMIŃSCY
GALWANA2
ZAKŁAD GALWANIZACYJNY “GALWANA” S.C MARZANNA I
ADAM DOMIŃSCY

Ochrona Środowiska

Kładziemy duży nacisk na ochronę środowiska. Czystość naszej produkcji, przez wszystkie procesy galwanizacji, gwarantuje nowoczesny neutralizator ścieków galwanizerskich. Ochrona powietrza natomiast, umożliwiona jest przez skruber. W momencie uruchomienia neutralizatora mogliśmy wdrożyć system zarządzania środowiskiem PN-EN ISO 14001:2005. Zapewniamy, że nasza działalność nie powoduje degradacji środowiska.

Certyfikaty